Certificiranje in kontrola nad pridelavo ekoloških in integriranih kmetijskih pridelov

Certificiranje in kontrolo nad pridelavo ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov izvajajo organizacije za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov. Organizacije so pravne in fizične osebe, ki jih z odločbo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Naloge v organizaciji izvaja kontrolor za kontrolo in certificiranje, ki ima pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku.

Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.

V Sloveniji so do sedaj imenovane tri organizacije za kontrolo nad pridelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil ter izdajanje certifikatov:


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 20. 12. 2014