Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod

Z označbo »naravna mineralna voda« se lahko poimenuje voda, ki ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode. Posebne lastnosti izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v sledovih oziroma drugih sestavin, ter ima lahko določene prehrambno-fiziološke učinke.

Za proizvodnjo pijač je potrebno pridobiti pravico (koncesijo ali vodno dovoljenje).

Naravna mineralna voda mora biti priznana na podlagi odločbe o priznanju označbe naravna mineralna voda.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2018