Pridelava kmetijskih pridelkov oziroma živil

Pod primarno proizvodno živil rastlinskega izvora se uvršča proizvodnja ali gojenje rastlinskih proizvodov, kot so žita, sadje, zelenjava in zelišča, njihov prevoz, skladiščenje ter obdelava proizvodov.

Nosilci živilske dejavnosti, ki proizvajajo primarne proizvode rastlinskega izvora (sadje, vrtnine, žita v zrnju, itd.), ki se oddajajo v zbirne centre, distribucijo (Spar, Mercator, zadrugo itd.) in predelavo (Fructal, Mlinotest itd.) se morajo registrirati pri pristojnem organu kot primarni proizvajalci.

Kmetijske pridelke, pridelane na kmetiji, lahko neposredno prodajajo končnemu potrošniku nosilec, člani kmetije in zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev.

Če pridelki izpolnjujejo predpisane parametre, jih pridelovalec lahko ustrezno zaščiti oziroma certificira.

Izvajalec dejavnosti pridelave kmetijskih pridlkov, ki pri svojem delu uporablja fitofarmacevtska sredstva (FFS), mora pri uporabi upoštevati pravila za pravilno rabo FFS, uporabljati le FFS, ki so registrirana v Sloveniji, in po potrebi pridobiti dovoljenje za nujne primere oziroma dovoljenje za vzporedno trgovanje. Če pridelovalci za nanašanje FFS uporabljajo naprave, morajo biti te redno pregledane in imeti ustrezen znak.

Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo obrati na področju primarne proizvodnje registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

V primeru, da obrat daje živila na trg v okviru t. i. majhnih količin, registracija obrata ni potrebna. Pogoje glede majhnih količin določa Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora

Vir: Uprava RS

za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2019