Obratovanje klavnic

Klavnica je obrat, ki je registriran za zakol živine. Klavnica je dolžna zagotoviti ustrezne delovne in tehnične pogoje.

  • Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil    

Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o registraciji in odobritvi obratov na področju živil.

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2019