Testne postaje v čebelarstvu

Testna postaja v čebelarstvu je odobrena organizacija, ki izvaja preizkuse proizvodnih in drugih lastnosti čebel na območju ene ali več občin ali upravnih enot, upoštevajoč razmejitev območij glede na posamezni ekotip kranjske čebele.

Za opravljanje nalog testnih postaj mora biti organizacija vpisana v register testnih postaj na podlagi izdane odločbe o odobritvi testne postaje.

Postopki in načini testiranja ter primerjalni testi se izvajajo v skladu z rejskim programom, ki ga izvaja priznana rejska organizacija v čebelarstvu. Rejski program zajema metode in ukrepe za rejo domačih živali določene vrste in pasme.

Naloge testne postaje opravlja vodja testne postaje.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016