Vzrejališča čebeljih matic

Odobrena vzrejališča čebeljih matic se delijo na vzrejališča rodovniških in na vzrejališča gospodarskih matic.

Odobreno vzrejališče čebeljih matic je organizacija za vzrejo in promet s plemenskim materialom, ki pridobi odločbo o odobritvi. Na podlagi prejet odločbe pristojni organ vpiše odobrena vzrejališča čebeljih matic v register.

Naloge odobrenega vzrejališča čebeljih matic so:

  • vzreja čebeljih matic v skladu z rejskim programom za kranjsko čebelo;
  • pridobivanje semena trotov;
  • izvajanje prometa s čebeljim plemenskim materialom;
  • preprečevanje parjenja v sorodstvu in v povezavi s tem ugotavljanje pojava presledkaste zalege kot posledice parjenja v sorodstvu;
  • posredovanje podatkov organizacijam v živinoreji.

Naloge vzrejališč čebeljih matic opravlja čebelar vzrejevalec matic.

Odobreno vzrejališče čebeljih matic mora tudi voditi evidence in dokumentacije o maticah.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016