Uvoz in premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene

Raziskovalna dejavnost je dejavnost, ki se opravljaj za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin.

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo raziskovalne organizacije. Organizacije so registrirane za znanstveno in raziskovalno dejavnost oziroma se ukvarjajo z zdravstvenim varstvom rastlin oziroma selekcijo in uvajanjem novih vrst, sort, linij in križancev rastlin.

Organizacije lahko opravljajo tudi raziskovalne in razvojne dejavnosti na materialu na področju zdravstvenega varstva rastlin. Material so določeni škodljivi organizmi, rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, katerih uvoz ali premeščanje je prepovedano ali omejeno.

Material zajema:

Za opravljanje raziskovalne dejavnosti na materialu je treba najprej pridobiti odločbo o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu.

Organizacija, ki ima zgoraj omenjeno odločbo mora za posamezen uvoz ali premeščanje materiala pri upravi vložiti vlogo, še preden se material uvozi v Republiko Slovenijo ali na njeno varovano območje oziroma se po tem območju premešča. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po prejemu popolne vloge izda  dovoljenje za uvoz in premeščanje materiala in soglasje za uvoz oziroma premeščanje materiala.

Material mora ob uvozu ali premeščanju  poleg  soglasja za uvoz oziroma premeščanje materiala  spremljati  v primeru, da je material uvrščen na Seznam V.A, rastlinski potni list oziroma, če je uvrščen na Seznam V.B fitosanitarno spričevalo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 16. 07. 2018