Posebna obdelava in označevanje lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15

Lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa in se uporablja v mednarodnem prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirane bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje.

Posebna dodelava lesenega pakirnega materiala je postopek, s katerim se lesen pakirni material ustrezno obdela s pomočjo toplote ali zaplinjevanja v namen uničenja škodljivih organizmov, ter ustrezno uradno označi v skladu s standardom ISPM-15.

Načini posebne obdelave lesa v skladu s standardom ISPM-15 so::

  • toplotna obdelava - HT

Toplotna obdelava lesa je postopek segrevanja lesa, dokler ne doseže predpisane najnižje temperature za predpisan najkrajši čas. Gre za segrevanje v toplotni komori po postopku z mednarodno oznako HT, ki zagotavlja, da se je les segrel po svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, na najmanj 56 0C za najmanj 30 minut. Za ustrezno toplotno obdelavo se šteje tudi: sušenje v peči – KD, impregnacija s kemičnim stiskanjem – CPI ali druge vrste tretiranja;

  • toplotna dielektrična obdelava - DH

Pri tem gre za segrevanje v mikrovalovni komori po postopku z mednarodno oznako DH, ki zagotavlja, da se je les, katerega najmanjša dimenzija ne presega 20 cm, segrel po svojem celotnem preseku, vključno s površino lesa, na najmanj 60°C za najmanj eno minuto, pri čemer se mora predpisana temperatura doseči v 30 minutah od začetka tretiranja;

  • zaplinjevanje lesa z metilbromidom - MB

Zaplinjevanje lesa je tretiranje lesa s kemičnim sredstvom (fumigantom), ki les v celoti ali pretežno zajame v plinastem stanju. V skladu s standardom se kot fumigant lahko uporablja le metilbromid, katerega uporaba pa je v EU prepovedana.

Uradna oznaka po standardu ISPM-15 je žig ali enakovredna trajna oznaka, ki je mednarodno priznana in se uporablja pri lesenem pakirnem materialu  za potrditev njegovega zdravstvenega stanja.

Lesen pakirni material, ki se izvaža v državo, ki zahteva izpolnjevanje zahtev v skladu s standardom ISPM-15, mora biti pred uporabo ustrezno obdelan in označen z uradno oznako. Tudi EU zahteva, da je lesen pakirni material pred uvozom v EU ustrezno obdelan in označen.

Posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala lahko opravljajo fizične ali pravne osebe, ki so za to registrirane pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Za vpis v FITO register oziroma uradno potrditev obrata morajo zagotoviti ustrezno tehnično opremo in ustrezno strokovno usposobljeno osebje.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015