Izdajanje rastlinskih potnih listov

Izdajatelj rastlinskih potnih listov mora pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobiti dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov pri pristojnem organu. Pri opravljanju dejavnosti mora upoštevati obveznosti iz naslova upravičencev za izdajo rastlinskih potnih listov, ter omogočiti obvezen fitosanitarni pregled v času vegetacije s strani pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.

Rastlinske potne liste se izdaja za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s seznama V.A  in za nekatere rastline in rastlinske proizvode izven tega seznama.

Seznam V.A je glede na fitosanitarno nevarnost razdeljen na zelo rizične in malo manj rizične rastline, in sicer:

 • če gre za pošiljke rastlin s Seznamov V.A.I./1 in V.A.II./1 (za varovana območja), mora rastlinski potni list  spremljati pošiljke do končnega prejemnika;
 • če gre za pošiljke rastlin, s Seznamov V.A.I/.2 in V.A.I/3 ter V.A.II./2 (za varovana območja), mora rastlinski potni list spremljati pošiljke le do tržnih pridelovalcev.

Rastlinski potni list je uraden dokument, ki potrjuje, da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti izpolnjujejo EU zahteve zdravstvenega varstva rastlin. Zato morajo biti le-ti pred izdajo rastlinskega potnega lista fitosanitarno pregledani. Rastlinski potni listi se izdajajo le pri premeščanju znotraj EU.

Rastlinski potni list je lahko enodelen ali sestavljen. Enodelen rastlinski potni list predstavlja uradna etiketa, ki vsebuje vse predpisane podatke. Pri sestavljenem rastlinskem potnem listu pa je vsebina porazdeljena med uradno etiketo in spremno listino, pri čemer je na etiketi le del predpisanih podatkov , na spremni listini pa morajo biti vsi predpisani podatki.

Uradna etiketa je lahko nameščena bodisi na posamezno rastlino, rastlinski proizvod ali nadzorovan predmet bodisi na njihovo embalažo ali prevozno sredstvo na način, ki onemogoča ponovno uporabo. Ne sme biti že uporabljena in mora biti izdelana iz primernega materiala glede trpežnosti, vodoodpornosti in drugih okoljskih vplivov. Lahko se uporablja tudi samolepilne etikete, ki pa jih mora predhodno odobriti pristojni organ.

Rastlinski potni list mora vsebovati naslednje podatke, odvisno od vrste rastlinskega potnega lista oziroma porekla pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov:

 • oznako "Rastlinski potni list EU";
 • oznako kode države "SI";
 • oznako pristojnega organa;
 • registrsko številko imetnika;
 • individualno serijsko ali tedensko ali zbirno številko;
 • botanično ime;
 • količino;
 • razločna oznaka "ZP", če gre za pošiljke, ki je namenjena v določeno varovano območje;
 • razločna oznaka "RP", če gre za nadomestni rastlinski potni list;
 • ime države porekla, če gre za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete iz tretjih držav.

Rastlinske potne liste se sme izdati pred premeščanjem, če rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti niso okuženi s karantenskimi škodljivimi organizmi in izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 16. 07. 2018