Tolmačenje za znakovni jezik

Znakovni jezik je jezik sporazumevanja gluhih oziroma naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb. Znakovni jezik je vizualno-znakovni jezikovni sistem z določeno postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko obraza.

Gluha oseba je oseba, ki je povsem brez sluha, oziroma oseba, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporablja znakovni jezik kot svoj naravni jezik.

Tolmač gluhim osebam tolmači slovenski govorni jezik v znakovni jezik, slišečim osebam pa tolmači znakovni jezik v slovenski govorni jezik.

Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, lahko uveljavlja gluha oseba tudi tolmačenje italijanskega ali madžarskega govornega jezika v italijanski ali madžarski jezik, slišeča oseba pa tolmačenje italijanskega ali madžarskega znakovnega jezika v madžarski ali italijanski jezik.

 


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2015