Posredovanje zaposlitve

Posredovanje zaposlitve se izvaja z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja po delavcih na trgu dela v Sloveniji in ostalih državah EU, EGP in Švicarski konfederaciji.

Posredovanje zaposlitve obsega aktivnosti iskanja primerne ali ustrezne zaposlitve iskalcu zaposlitve in napotitev iskalca zaposlitve k delodajalcu ter aktivnosti iskanja ustreznega ali primernega delavca za delodajalca. Storitev se izvaja ob upoštevanju izobrazbe ali poklica, delovnih izkušenj in usposobljenosti iskalca zaposlitve. 

Upravičenci do storitve so na ozemlju RS brezposelne osebe in prijavljeni iskalci zaposlitve, v državah EU, EGP in Švicarske konfederacije pa tudi drugi iskalci zaposlitve.

Odklonitev posredovanja zaposlitve delodajalcu

Delodajalcu, ki ne spoštuje delovnopravne zakonodaje in zaposlenim ne izplačuje plač ali prispevkov za socialno varnost, jih odpušča v nasprotju s predpisi ali kako drugače grobo krši pravice delavcev iz dela, zavod in drugi izvajalci po tem zakonu na objavljeno prosto delovno mesto oziroma vrsto dela niso dolžni posredovati delavcev in ga obravnavajo kot delodajalca z negativnimi referencami.

Podatke o delodajalcih iz prejšnjega odstavka zavod in drugi izvajalci pridobivajo od Inšpektorata Republike Slovenije za delo in iz uradnih evidenc Finančne uprave Republike Slovenije kakor tudi od delavcev pri teh delodajalcih.

Izvajanje posredovanja zaposlitve

Skladno z Zakonom o urejanju trga dela lahko posredovanje zaposlitve, kot eno od storitev za trg dela, izvajajo naslednji izvajalci ukrepov na trgu dela:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
  • domači ali tuji pravni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, konfederacije ali zveze sindikatov, reprezentativnih na območju države, in združenja delodajalcev, reprezentativna na območju države, ki pridobijo koncesijo po določbah Zakona o urejanju trga dela,
  • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 19. 07. 2018