Obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme

Obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme so ukrepi delodajalca s področja varnosti pri delu za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev.

Dejavnost obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme za drugega delodajalca lahko opravljajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2015