Uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin

Uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin je postopek, v katerem organ za potrjevanje ugotovi, ali semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje predpisane pogoje za določeno kategorijo in ali so izpolnjeni predpisani pogoji za pridelavo in uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Organ za potrjevanje mora za opravljanje dejavnosti biti ustrezno registriran in pridobiti javno pooblastilo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 20. 01. 2015