Institucionalno varstvo oseb z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja

Posebno obliko institucionalnega varstva predstavlja oskrba oseb z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja, ki je usmerjena k lajšanju psihofizičnih simptomov bolezni in zadovoljevanju čustvenih ter duhovnih potreb.

Oskrba oseb z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja se lahko izvaja le v za to specializiranih oskrbnih domovih, ki so prilagojeni potrebam teh oseb in ki omogočajo organiziranje v obsegu največ dveh bivalnih enot za osebe s posebnimi potrebami.

Upravičenci so osebe  z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja, ki so starejše od 18 let.

 Osnovna oskrba v oskrbnem domu obsega:

  •  bivanje v opremljenih, ogrevanih in vzdrževanih eno- alidvoposteljnih sobah, z zagotovljenimi sanitarnimi prostori, prostori za osebnohigieno in skupnimi prostori;
  • organizirano prehrano, kamor sodijo najmanj trije glavni obrokihrane dnevno, ki so primerni uporabnikovi starosti in zdravstvenemu stanju;
  • vzdrževanje in čiščenje prostorov, pranje in menjava posteljnegaperila, pranje, likanje, šivanje, čiščenje osebne obleke in obutve.

 Socialna oskrba v oskrbnem domu obsega:

  •  pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pri dnevnih opravilih,kamor sodijo: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju,opravljanju osnovnih življenjskih potreb, ter vzdrževanje in nega osebnihortopedskih pripomočkov;
  • varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanovo stanju in potrebah upravičenca, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, privstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in orientaciji;
  • organiziranje prevozov, ki niso zdravstveno indicirani in druge potrebne storitve;
  • psihosocialno podporo in organizacijo duhovne opore, prilagojene umirajočemu in njegovim svojcem včasu umiranja.

Izvajalec storitve institucionalnega varstva v oskrbnem domu je dolžan zagotoviti izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvene nege s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem z ustreznimi listinami za izvajanje te dejavnosti, razen v primerih, ko jo v skladu z veljavnimi predpisi lahko izvaja sam.

 


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2015