Celodnevno institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in več motnjami

Celodnevno (24-urno) institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in več motnjami obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo, zdravstveno varstvo in posebne oblike varstva.

Za odrasle osebe do 26. leta starosti, z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in izobraževanja, obsega institucionalno varstvo tudi usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje.

Storitev izvajajo posebni socialno varstveni zavodi, za osebe z motnjami v duševnem razvoju pa tudi varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva in nalog vodenja.

Zdravstveno varstvo se izvaja skladno s predpisi s področja zdravstvenega varstva.

Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom ter svojci, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organizacijo prostočasnih dejavnosti.

Uporabniki storitve oziroma upravičenci so odrasle osebe:

  • z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
  • s težjo motnjo v duševnem razvoju,
  • s težko motnjo v duševnem razvoju,
  • z več motnjami (z motnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter poškodbami glave).

Postopek izvajanja storitve zajema začetno informiranje, izvajanje postopka v zvezi s sprejemom, vsebinsko pripravo na sprejem upravičenca, podpis dogovora o izvajanju storitve in pripravo individualnega načrta, namestitev in izvajanje storitve ter njeno prenehanje.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2015