Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje

Storitev institucionalnega varstva otrok, prikrajšanih za družinsko življenje, obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo ter vzgojo in pripravo na življenje.

Upravičenci do oskrbe so otroci in mladostniki do 18. leta starosti, prikrajšani za normalno družinsko življenje:

  • otroci in mladostniki, ki potrebujejo nadomestilo za družinsko vzgojo in oskrbo
  • otroci in mladostniki, ki potrebujejo še dodatno strokovno obravnavo.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva in nalog vodenja.

Vzgoja in priprava za življenje vključuje navajanje na osnovne funkcije oziroma skrb za samega sebe, razvijanje samostojnosti in ustvarjalnosti, mišljenja, učnih navad, moralnih norm in socialnih vzorcev, usposabljanje za vključitev v življenje, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, razvijanje interesnih dejavnosti ter odpravljanje razvojnih težav in motenj.

Izvajalci storitve institucionalnega varstva otrok, prikrajšanih za družinsko življenje, so domovi za otroke.

 


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2015