Celodnevna povezava z osebami, potrebnimi pomoči, prek osebnega telefonskega alarma

Storitev celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma se lahko izvaja kot del storitve socialnega servisa ali kot samostojna storitev.

Izvajalci morajo za izvajanje dejavnosti pridobiti dovoljenje za delo pristojnega ministrstva.

Storitev omogoča uporabnikom stalno povezavo iz svojega stanovanja ali oskrbovanega stanovanja s klicnim centrom, tako da lahko v primeru potrebe po pomoči uporabnik s pritiskom na gumb na telefonskem aparatu vzpostavi zvezo s klicnim centrom.

Povezava poteka prek osebnega telefonskega alarma. Uporabnik te storitve ima poseben telefonski aparat s t.i. rdečim gumbom. Kadar potrebuje pomoč, lahko s pritiskom na gumb vzpostavi zvezo s klicnim centrom, ki ustrezno ukrepa, in sicer tako, da vzpostavi stik s svojci, prijatelji, znanci oziroma strokovnimi službami (medicinska pomoč, pomoč na domu).

Postopek pri opravljanju posameznega opravila in obseg storitve določita uporabnik in izvajalec z dogovorom ali pogodbo.

Trajanje storitve je odvisno od volje uporabnika in izvajalca, določita pa ga v dogovoru ali pogodbi.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 04. 04. 2017