Izvajanje poštnih storitev

Poštne storitve se izvajajo v okviru poštne in kurirske dejavnosti.

Poštna in kurirska dejavnost zajema:

  • sprejem, usmerjanje, prenos in dostavo (v notranjem ali mednarodnem poštnem prometu) pisemskih in paketnih pošiljk s strani izvajalca, ki izvaja storitve zunaj okvira univerzalne poštne storitve, z različnimi načini prenosa;
  • dejavnost  lahko izvajajo tako zasebna kot javna podjetja;
  • storitev dostave na dom naslovnika;
  • dostava jedi in hrane na dom, brez priprave.

Med poštne storitve ne spadajo:

  • prenos pošiljke naslovniku, ki ga opravi pošiljatelj sam;
  • prenos pošiljke v primerih, ko sta naslovnik in pošiljatelj ista oseba in prenosa ne opravi izvajalec poštnih storitev;
  • prenos pošiljke, ki ni naslovljena s polno navedbo imena naslovnika, temveč zgolj z delno oznako naslov, kot npr. območje pošte, naselje, ulica (z nenaslovljenimi oglaševalskimi, marketinškimi in drugimi sporočili);
  • prevoz kot samostojna storitev.

Poštne storitve lahko izvaja vsaka fizična ali pravna oseba, ki vnaprej pisno ali po elektronski pošti obvesti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti ne sodi v storitveno direktivo

in se izvaja v skladu z Direktivami: 2002/39/ES, 2008/6/ES, 97/67/ES.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016