Dajanje tretiranih izdelkov na trg

Tretiran izdelek pomeni snov, zmes ali izdelek, ki je bil tretiran z enim ali več biocidnimi proizvodi.

Tretiran izdelek se ne daje na trg, razen če so vse aktivne snovi v biocidnem proizvodu, ki se uporabi za tretiranje izdelka ali ga tretiran izdelek vsebuje, vključene v seznam aktivnih snovi.

Oseba, ki je odgovorna za dajanje tretiranega izdelka na trg, mora zagotoviti, da je izdelek ustrezno označen.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Postopek je enoten v vseh državah članicah Evropske Unije.

Vir: Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije | Datum zadnje spremembe strani: 09. 01. 2019