Kombiniran prevoz v železniškem prometu

Kombiniran prevoz je prevoz blaga, pri katerem se zabojnik dolžine najmanj 6 metrov, zamenljivo tovorišče, tovorna prikolica, sedlasti polpriklopnik z vlečno enoto ali brez nje in cestno tovorno vozilo prevažajo v železniškem prometu ali po vodni plovni poti. Pri tem se dovoz in odvoz intermodalnih prevoznih enot z nakladališč ali razkladališč do najbližjega terminala za kombinirani prevoz oziroma pristanišča RO-RO opravita s cestnim prevozom.

Pristanišče RO-RO je terminal oziroma prekladalna postaja, opremljena tako, da omogoča nalaganje oziroma razkladanje cestnih tovornih vozil, železniških vozil in intermodalnih prevoznih enot na ladjo ali z nje.

Prevoz se šteje za kombinirani prevoz, če je:

  • glavni del prevoza opravljen po železnici, dovoz in odvoz pa na razdalji do najbližjega terminala oziroma železniške prekladalne postaje;
  • glavni del prevoza opravljen po vodni plovni poti, razdalja v dovozu in dovozu pa ni daljša od 100 km v zračni črti od RO-RO pristanišča

Terminali oziroma železniške prekladalne postaje v Sloveniji so:

  • terminal v pristanišču Koper, ki je hkrati tudi pristanišče RO-RO,
  • terminal Ljubljana,
  • terminal Maribor,
  • terminal Sežana,
  • prekladalna postaja Celje in
  • prekladalna postaja Novo mesto.

Celovite logistične storitve v kombiniranem prevozu izvajajo Slovenske železnice d.o.o.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016