Izvoz predhodnih sestavin za prepovedane droge

Izvozna dejavnost je vsak iznos snovi iz seznama iz carinskega območja Unije, vključno z iznosom snovi s seznama, za katerega je potrebna carinska deklaracija, in iznosom snovi s seznama po njihovem skladiščenju v prosti coni kontrolne vrste I ali prostem skladišču.

Snov s seznama je katerakoli snov s seznama, vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi, ki take snovi vsebujejo. Izključena so zdravila, farmacevtski pripravki, zmesi, naravni proizvodi in drugi pripravki, ki vsebujejo snovi s seznama, ki so sestavljeni tako, da jih na enostaven način ni mogoče uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini.

Izvozno dejavnost opravljajo izvozniki, ki so pravne ali fizične osebe, ki nosijo glavno odgovornost za izvozne dejavnosti zaradi gospodarskega ali pravnega odnosa do snovi s seznama, in do prejemnika, in ki, po potrebi, vloži carinsko deklaracijo ali v menu katerega je carinska deklaracija vložena.

Pristojni organi vsake države članice lahko prepovejo vnos snovi s seznama na carinsko območje Unije ali iznos snovi iz tega območja, če obstajajo razlogi za sum, da so snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Pristojni organi zadržijo ali začasno ustavijo sprostitev snovi s seznama in sicer tako dolgo, kot je potrebno za preverjanje istovetnosti snovi s seznama ali spoštovanja pravil predpisov.

Za izvoz snovi s seznama skupine 3 je potrebno pridobiti dovoljenje smao v primeru, da gre za izvoz v določene namembne države, katerih seznam je objavljen na spletni strani Komisije (člen 10 Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 2015/1011).


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2019