Laboratorij za analize inšpekcijskih vzorcev strateškega blaga

Analize inšpekcijskih vzorcev strateškega blaga opravljajo laboratoriji, ki imajo ustrezno akreditacijo za izvajanje analiz strateških snovi ali strateške tehnologije oziroma laboratoriji, ki izkazujejo ustrezno stopnjo internega sistema kakovosti in ustrezno stopnjo skladnosti s tehničnimi zahtevami.

Analize inšpekcijskih vzorcev strateškega blaga opravljajo tudi pooblaščeni laboratoriji mednarodnih organizacij za nadzor posameznih vrst strateškega blaga.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 10. 03. 2015