Osemenjevanje v živinoreji

Osemenjevanje v živinoreji je eden izmed načinov razmnoževanja.

Osemenjevanje je oploditev plemenice ali samice s semenom plemenjaka, ki se lahko izvaja kot storitev za živinorejo, kot veterinarska storitev ali kot zootehniško opravilo.

Za osemenjevanje se uporabi le seme plemenjakov,odbranih za namen osemenjevanje in ki imajo veljaven zootehniški dokument o priznavanju plemenjaka ter zaključen test na potomcih v skladu z rejskim programom.

Dejavnost osemenjevanja lahko opravlja koncesionar ali imetnik s koncesijo.

Izvajalci osemenjevanja tako koncesionar kot imetnik s koncesijo so dolžni ob vsaki osemenitvi izpolniti potrdilo o osemenitvi živali, ki se izda v treh izvodih. Enega prejme imetnik plemenice ali samice, drugega osemenjevalno središče, kjer je bilo seme kupljeno, tretjega pa koncesionar.

Tovrstno osemenjevanje se ne uporablja za perutnino, kunce, čebele, ribe in druge prostoživeče živali.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015