Zasebna zdravniška služba

Zdravniška služba je poklicna dejavnost zdravnikov, ki temelji na spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah.

Zdravniška služba obsega:

  • pregled na prisotnost ali odsotnost telesnih ali duševnih bolezni, poškodb ali anomalij;
  • presojo stanja iz prejšnje alineje s pomočjo medicinsko-diagnostičnih sredstev;
  • zdravljenje, habilitacijo oziroma rehabilitacijo;
  • preprečevanje bolezni, vzgojo in svetovanje;
  • skrb za reproduktivno zdravje prebivalstva;
  • predpisovanje zdravil in zdravstvenih pripomočkov;
  • obdukcijo mrtvih;
  • izdajanje zdravniških spričeval in zdravniških potrdil;
  • druga dela v skladu s posebnimi predpisi.

Zasebno zdravniško službo izvajajo zasebni zdravniki specialisti, ki so lahko pravne osebe, ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za zdravje ali pa so fizične osebe, ki so vpisane v register zasebnih zdravnikov.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 27. 02. 2015