Zdravilstvo

Zdravilstvo je dejavnost, ki jo opravljajo zdravilci z namenom izboljšati zdravje uporabnika storitev. Zdravilska dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, temelječe za zdravilskih sistemih in zdravilskih metodah, in se izvaja na način, ki ne škoduje zdravju.

Zdravilski sistem je organiziran sistem, ki zajema teoretične podlage, izobraževanje, usposabljanje in izvajanje zdravilske dejavnosti. Pri izvajanju zdravilske dejavnosti se uporabljajo naslednji zdravilski sistemi:

  • tradicionalno kitajsko zdravilstvo,
  • ajurveda-tradicionalno indijsko zdravilstvo,
  • homeopatija,
  • druga zdravilstva.

Zdravilska metoda je metoda pristopa zdravilca k izboljšanju zdravja uporabnika storitev. Zdravilske metode so glede na temeljni način izvajanja opredeljene kot:

  • »metode interakcije med umom in telesom« – to so metode, ki krepijo sposobnost duha, da vpliva na delovanje telesa,
  • »biološko osnovane metode« – to so metode, pri katerih se za zdravljenje in tudi preprečevanje bolezni uporabljajo živila, zdravilna zelišča in mikronutrienti,
  • »manipulativne in telesne metode« – to so metode, pri katerih se zdravijo in tudi preprečujejo bolezni s premikanjem delov telesa,
  • »energijske metode« – to so metode vplivanja z biopoljem in delovanjem na biopolje. Biopolje je predvidoma vsaj delno koherentno endogeno bioelektromagnetno polje organizmov, ki odraža njegovo biološko stanje.

Izvajalec opravlja zdravilsko dejavnost, če ima ustrezne prostore in opremo za izvajanje zdravilske dejavnosti in čez zdravilsko dejavnost izvaja zdravilec z veljavno licenco.

Na željo uporabnika storitev ali njegovega skrbnika lahko zdravilec zanj ali za njegove družinske člane izjemoma izvaja zdravilsko dejavnost na domu tega uporabnika storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2017