Ugotavljanje skladnosti komponent interoperabilnosti v železniškem prometu

Komponenta interoperabilnosti je vsaka osnovna komponenta, skupina komponent, podsklop ali celoten sklop opreme, vgrajene ali namenjene vgradnji v podsistem. Interoperabilnost pomeni sposobnost vseevropskega železniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen promet vlakov ob zahtevani stopnji izkoriščenosti zmogljivosti teh prog.

Ugotavljanje skladnosti ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti opravlja pravna oseba, ki je priglašena na Ministrstvo za infrastrukturo. Postopek ugotavljanja skladnosti se začne na podlagi zahteve za odobritev uporabe komponent, ki ga na organ vloži proizvajalec ali njegov zastopnik.

Vsaka komponenta interoperabilnosti je predmet postopka za ugotavljanje skladnosti ali primernosti za uporabo s posamezno tehnično specifikacijo za interoperabilnosti (TSI) in mora imeti ES - izjavo o skladnosti ali primernosti za uporabo.

Naloga priglašenega organa se začne v fazi načrtovanja in obsega celotno obdobje proizvodnje do faze prevzema pred začetkom obratovanja podsistema. Priglašen organ overi tudi vmesnike, ki omogočajo vključitev komponent interoperabilnosti ali podsistema v obstoječ sistem.

Priglašen organ opravlja preverjanje z izvajanjem revizij, da se prepriča o skladnosti izvedenih del. Preverjanje lahko poteka kot naključen obisk delovišča ali proizvodnih obratov. Pooblaščenim osebam za graditev oziroma izdelavo podsistema mora izdati poročilo o pregledu in po potrebi revizijsko poročilo.Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti ne sodi v storitveno direktivo in se izvaja v skladu z Direktivo 2008/57/ES.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 06. 12. 2018