Upravljanje javne železniške infrastrukture

Upravljanje z javno železniško infrastrukturo obsega skrb za obratovanje, vzdrževanje in obnavljanje javne železniške infrastrukture ter sodelovanje pri njenem razvoju in gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo. Za upravljanje javne železniške infrastrukture je zadolžen upravljavec, SŽ-Infrastruktura d. o .o.

Upravljavec javne železniške infrastrukture mora zagotoviti izvršilne železniške delavce, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo in so strokovno usposobljeni.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 12. 2018