Kandidiranje in organizacija velikih mednarodnih športnih prireditev

Med velike športne prireditve štejemo:

 • olimpijske igre,
 • mediteranske igre,
 • univerzijade,
 • svetovna prvenstva (tudi mladinska),
 • evropska prvenstva (tudi mladinska),
 • svetovne pokale,
 • grand prix mitinge in turnirje.

Pri odločanju o soglasju k vložitvi kandidature za prireditev pri mednarodni športni zvezi se upoštevajo naslednja načela:

 • da prireditev prispeva k razvoju in širjenju športa oziroma športne panoge v državi,
 • da je prireditev zanimiva za neposredne TV in radijske prenose ter druge medije in za gledalce,
 • da je prireditev tržno zanimiva,
 • da prireditev vpliva na uveljavljanje slovenskega športa in slovenske države,
 • da ima športna panoga organizacijsko in tekmovalno tradicijo v Sloveniji,
 • da obstaja možnost uvrstitve slovenskih športnikov v prvo tretjino razvrščenih.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 19. 06. 2017