Izvajanje zasebnega dela v športu

Zasebno delo v športu predstavlja eno od pravnoorganizacijskih oblik izvajanja športne dejavnosti.

Zasebno delo v športu predstavljajo strokovna dela v športu, ki so vzgojno-izobraževalna ali strokovno-organizacijska.

Zasebno delo v športu lahko opravlja zasebni športni delavec.


Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 07. 07. 2017