Vzdrževanje železniških vozil

Vzdrževanje vozil je preventivno ohranjanje zadovoljivega tehničnega stanja vozila. Z vzdrževanjem vozil se stalno zagotavlja zanesljiv, varen, urejen, ekonomičen in okolju prijazen železniški promet.

Vzdrževanje vozil se opravlja v pooblaščenih delavnicah za vzdrževanje vozil.

Vzdrževanje vozil se opravlja kot:

  • redno periodično ponavljajoče in vnaprej planirano,
  • izredno za opravljanje pomanjkljivosti, okvar in poškodb.

Za vzdrževanje se na vozilih opravljajo sprotno vzdrževanje in revizije. Sprotno vzdrževanje vozil obsega nadzor, nego, kontrolne preglede in izredno vzdrževanje. Revizije so popravila, pri katerih je treba pregledati, izmeriti in po potrebi popraviti vse ali določene dele in sklope zaradi ugotovitve predpisanega tehničnega stanja vozil.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016