Obramba (84.220)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • vodenje, nadzor in izvajanje vojaških obrambnih zadev ter kopenskih, morskih, zračnih in vesoljskih obrambnih sil, kot so:
  • bojne enote kopenske vojske, mornarice in letalstva;
  • inženirske, prometne, komunikacijske, obveščevalne enote;
  • poveljstva, osebje in druge nebojne enote;
  • rezervne in pomožne enote obrambnih ustanov;
  • logistične enote (oskrba z opremo, potrebščinami in napravami ipd.);
  • zdravstvena oskrba vojaškega osebja na terenu;
 • zagotavljanje civilnih zmogljivosti v mednarodnih operacijah kriznega odzivanja;
 • pomoč pri izdelavi obrambnih načrtov in skrb za izvedbo vaj, v katerih sodelujejo tudi civilne institucije in prebivalstvo;
 • upravljanje politike raziskovanja in razvoja in pripadajočih skladov za področje obrambe;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za obrambo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2015