Pomorska pilotaža

Pomorska pilotaža je dajanje nasvetov poveljniku ladje glede vodenja ladje. S tem se zagotovi varna plovba v pristaniščih in drugih območij teritorialnega morja in notranjih morskih voda.

Pomorsko pilotažo izvajajo pomorski piloti.

Pomorska pilotaža je:

  • obalna:

Obalna pilotaža je pilotaža ladje v delu teritorialnega morja izven območja pristaniške pilotaže.

  • pristaniška:

Pristaniška pilotaža je pilotaža v območju pristanišča.

Pomorska pilotaža ni obvezna za ladje, ki se uporabljajo za upravne namene in za domače vojaške ladje ter za ladje bruto tonaže do 500 m in za ladje, ki jih glede na njihovo vrsto in izkušenost poveljnika določi za vsak posamezen primer Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Čezmejno opravljanje dejavnosti pomorske pilotaže se izvaja obizpolnjevanju pogojev , skladno z zakonodajo RepublikeSlovenije.
Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016