Izvajanje usposabljanj pomorščakov

Usposabljanje pomorščakov izvajajo izvajalci izobraževanj ali usposabljanj pomorščakov, ki imajo pridobljeno dovoljenje za usposabljanje.

Izvajalec usposabljanja zagotavlja celotno usposabljanje pomorščakov v skladu programi, vključno z metodami in sredstvi izvedbe, učnimi postopki in materiali. 

Izvajalec usposabljanja mora zagotoviti strokovno osebo, ki izvaja usposabljanje pomorščakov na ladji ali na kopnem.

Pred začetkom usposabljanja je potrebno obvestiti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo treba obvestiti o dnevu začetka in trajanja usposabljanja, številu udeležencev ter urniku z navedbo predmetov in predavateljev.

Vsakemu udeležencu, ki opravi usposabljanje, izvajalec usposabljanja izda potrdilo o opravljenem usposabljanju, če je njegova prisotnost na usposabljanju vsaj 80-odstotna.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Čezmejno opravljanje dejavnosti izvajanje usposabljanja

pomorščakov se izvaja ob izpolnjevanju pogojev, s kladno z zakonodajo Republike Slovenije

Datum zadnje spremembe strani: 29. 10. 2018