Dajanje strokovnih mnenj pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji

Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji dajejo delodajalcem, ki izvajajo sevalne dejavnosti, mnenja o:

  • izdelavi ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji,
  • delovnih pogojih izpostavljenih delavcev,
  • obsegu izvajanja ukrepov varstva pred sevanji na opazovanih in nadzorovanih območjih,
  • preverjanju učinkovitosti teh ukrepov,
  • rednem umerjanju merilne opreme in
  • preverjanju uporabnosti zaščitne opreme.

Pooblastilo za dajanje strokovnih mnenj izvedenca varstva pred sevanji lahko pridobijo osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Oseba, ki želi pridobiti pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji svojo namero priglasi Upravi Republike Slovenije za varstvo pred sevanji po elektronski pošti na naslov: gp-ursvs.mz@gov.si.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2020