Izvedenstvo medicinske fizike

Izvedenec za medicinsko fiziko svetuje pri optimizaciji, merjenju in ocenjevanju obsevanosti pacientov, razvoju, načrtovanju in uporabi radioloških posegov in opreme ter zagotavljanju in preverjanju kakovosti radioloških posegov v zdravstvu.

Naloge pooblaščenih izvedencev medicinske fizike lahko opravljajo fizične osebe, ki pridobijo od organa, pristojnega za varstvo pred sevanji, pooblastilo za opravljanje nalog s področja medicinske fizike.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2015