Prenos zemeljskega plina

Prenos zemeljskega plina predstavlja izvajanje transporta plina na večjih razdaljah od mejnih vstopnih točk v Slovenijo do izstopnih točk posameznih mest in naselij oziroma večjih industrijskih odjemalcev.

Prenos zemeljskega plina izvaja operater prenosnega sistema v obliki gospodarske javne službe. V Sloveniji to dejavnost izvaja družba Plinovodi, d. o. o. Za opravljanje dejavnosti je treba pridobiti koncesijo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 12. 2015