Distribucija zemeljskega plina

Distribucija zemeljskega plina predstavlja prevzem plina iz prenosnega sistema in njegov transport znotraj mest in naselij do na distribucijsko omrežje priključenega odjemalca.

Distribucijo zemeljskega plina izvajajo operaterji. V Sloveniji je trenutno 16 operaterjev distribucijskega sistema, ki izvaja distribucijo zemeljskega plina v več kot 70 lokalnih skupnostih.

Operaterji distribucijskih sistemov so odgovorni predvsem za razvoj omrežja zemeljskega plina, varno obratovanje, vzdrževanje in zagotavljanje ustrezne zmogljivosti sistema ter izvajanje meritev porabe.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015