Distribucija drugih energetskih plinov

Drugi energetski plini so plini, ki se uporabljajo kot energenti, razen zemeljskega plina.

Distribucija drugih energetskih plinov predstavlja prenos toplote ali drugih energetskih plinov po distribucijskem sistemu in vključuje tudi dobavo končnim odjemalcem.


Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015