Zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev

Zagotavljanje elektronskega komunikacijskega omrežja pomeni vzpostavitev, obratovanje, upravljanje ali zagotavljanje razpoložljivosti takega omrežja.

Javno komunikacijsko omrežje je elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se v celoti ali pretežno uporablja za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev dostopnih javnosti, ki omogočajo prenos informacij med omrežnimi priključnimi točkami.

Javna komunikacijska storitev je javno dostopna elektronska komunikacijska storitev.

Operater (operater omrežja oziroma izvajalec storitve) mora pred začetkom ali spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev pisno obvestiti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS). 


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za javno upravo | Datum zadnje spremembe strani: 01. 08. 2019