Razmnoževanje rastlin (01.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

 • S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

  Dobavitelj mora zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

 • Pridelovalci semena določenih rastlin se morajo vpisati v FITO register, ki ga vodi UVHVVR. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • vzgoja sadik
  • vzgoja okrasnih rastlin, tudi travne ruše za presajanje
  • pridobivanje čebulic, gomoljev, cepičev, potaknjencev, mladik
  • gojenje gobjega micelija
  • dejavnost drevesnic, razen gozdnih
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • vzgoja sadik
 • vzgoja okrasnih rastlin, tudi travne ruše za presajanje
 • pridobivanje čebulic, gomoljev, cepičev, potaknjencev, mladik
 • gojenje gobjega micelija
 • dejavnost drevesnic, razen gozdnih
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti 2008.pdf
 • Vzgoja balkonskega cvetja;
 • Vzgoja okrasnih rastlin;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Datum zadnje spremembe strani: 22. 07. 2015