Gradnja objektov za elektrarne

Za gradnjo objektov za proizvodnjo elektrike nazivne električne moči, večje od 1 MW, ki so priključeni na javno omrežje, mora investitor pred začetkom gradnje imeti dokončno energetsko dovoljenje.

V primeru gradnje objekta, za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, lahko investitor zahteva gradbeno dovoljenje po pridobitvi dokončnega energetskega dovoljenja.


Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015