Energetski pregled stavb

Energetski pregled stavb predstavlja celostno analizo porabe in stroška za energijo. Sestavlja ga skupina testov in meritev, s katero se določi energetska varčnost danega objekta. 

Med energetske preglede sodijo izdelava energetskih izkaznic in pregledi klimatskih in ogrevalnih sistemov.

Energetske izkaznice izdajajo pooblaščene pravne ali fizične osebe. Pristojni organ z odločbo dodeli pooblastilo osebi, ki ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja in zagotovljeno sodelovanje vsaj enega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

Izdelavo energetskih izkaznic, pregledov klimatskih sistemov in pregledov ogrevalnih sistemov lahko opravljajo samo za to usposobljeni strokovnjaki iz posameznega področja.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015