Inštalacija naprav na obnovljive vire

Za zagotavljanje pravilnega in učinkovitega delovanja naprav in sistemov na obnovljive vire skrbijo za to usposobljeni strokovni delavci,  in sicer inštalaterji naslednjih naprav na obnovljive vire energije:

  • kotlov in peči na biomaso,
  • toplotnih črpalk,
  • plitvih geotermalnih sistemov,
  • solarnih termalnih naprav,
  • solarnih fotovoltaičnih naprav.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015