Posredovanje odpadkov

Posredovanje odpadkov je urejanje obdelave odpadkov v imenu tretjih oseb.

Za urejanje predelave ali odstranjevanja odpadkov je zadolžen posrednik.

Posrednik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ureja predelavo ali odstranjevanje odpadkov v imenu tretjih oseb, četudi odpadkov fizično nima v posesti.

Posrednik mora biti za opravljanje te dejavnosti vpisan v evidenco posrednikov in voditi evidenco o posredovanju nevarnih odpadkov. Posrednik po vpisu v evidenco posrednikov prejme potrdilo o vpisu v evidenco posrednikov.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016