Preverjanje uhajanja in zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov ali ozonu škodljivih snovi

Preverjanje uhajanja in zajemanja fluoriranih toplogrednih plinov ali ozonu škodljivih snovi izvaja serviser, ki preverja opremo, ki vsebuje 5 ton ekvivalenta CO2 ali več  fluoriranih toplogrednih plinov ali 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi.  Preverjanje uhajanja izvajajo serviserji na opremi, za katero so pridobili ustrezno spričevalo za rokovanje z fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi. Za področje nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in za toplotne črpalke lahko serviser opravi usposabljanje in izpit samo za dejavnost preverjanja uhajana – AIV ali zajem plina iz opreme – AIII. Drugih dejavnosti v tem primeru ne sme opravljati. Kategorije izpitov za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in za toplotne črpalke.

PREVERJANJE UHAJANJA FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINOV ALI OZONU ŠKODLJIVIH SNOVI

Preverjanje uhajanja se izvaja na:

 • nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo in za toplotne črpalke,
 • hladilnih enotah tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov,
 • protipožarni opremi,
 • električnih stikalnih mehanizmih,
 • motorjih z organskim Rankinovim ciklom.

Izvajalec preverjanja uhajanja ugotovitve vpiše v ustrezno rubriko obrazca Evidenca o opremi.

ZAJEMANJE FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINOV ali OZONU ŠKODLJIVIH SNOVI

Zajemanje teh hladilnih plinov se izvaja iz:

 • nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in za toplotne črpalke,
 • hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov,
 • protipožarne opreme,
 • električnih stikalnih mehanizmov,
 • nepremične opreme, ki vsebuje topila,
 • protipožarne opreme,
 • klima naprav motornih vozil in katerekoli druge nepremične in premične opreme.

Izvajalec preverjanja uhajanja ugotovitve vpiše v ustrezno rubriko obrazca Evidenca o opremi.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 08. 10. 2019