Inštaliranje dvigal, tekočih stopnic

Dejavnost vključuje namestitev in vgradnjo napeljav in opreme v stavbah in drugih gradbenih objektih ter tudi popravila in vzdrževanje dvigal in tekočih stopnic.

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Monter, ki je pravna ali fizična oseba in je odgovorna za načrtovanje, proizvodnjo in montažo dvigala ter njegovo dajanje na trg mora upoštevati obveznosti predpisane v Pravilniku o varnosti dvigal.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 26. 02. 2020