Dejavnost zasebnih vzgojiteljev

Dejavnost zasebnih vzgojiteljev lahko opravljajo posamezniki, ki so pridobili status zasebnega vzgojitelja. 

Posameznik, ki želi izvajati vzgojo predšolskih otrok kot zasebnik, lahko pridobi status zasebnega vzgojitelja.

Za pridobitev statusa mora izpolnjevati pogoje glede usposobljenosti, znanja jezika, prebivališča, nekaznovanosti in vpisa v razvid, ki ga vodi pristojno ministrstvo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015