Arhitekturna in inženirska dejavnost

Storitve arhitekturne in inženirske dejavnosti opravljajo pooblaščeni arhitekt in pooblaščeni inženirji v okviru poklicnih nalog gospodarskega subjekta, ter samostojni podjetnik posameznik in druga pravna in fizična oseba, ki je vpisana v Poslovni register Slovenije.

Gospodarski subjekt mora biti ustrezno registriran, biti zavarovan pred odgovornostjo za škodo, ne sme biti v stečajnem postopku in mora zagotoviti pooblaščenega inženirja oziroma pooblaščenega arhitekta. 

Gospodarski subjekti morajo pri opravljanju arhitekturne in inženirske dejavnosti ravnati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki so določeni s kodeksom dobrih poslovnih običajev, ki ga sprejme zbornica.

Gospodarski subjekt, ki ima pravico do uporabe zaščitenega naziva:

  • arhitekturni biro
  • krajinsko-arhitekturni biro
  • inženirski biro
  • geodetski biro

lahko opravlja le storitve s področja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

Zaščiten naziv lahko uporablja tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je sam pooblaščeni arhitekt oz. inženir.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 24. 01. 2020