Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Vlogo se lahko odda le elektronsko prek portala e-VEM (SPOT).

 • Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov za s.p.

 • Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov za gospodarske družbe

 

Vlogo vloži samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tovrstne izdelke v poslovnem prostoru.

Definicije posameznih izdelkov

Definicije posameznih izdelkov za katere je potrebno dovoljenje za prodajo, so navedene v 3. členu Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (UL RS, št. 9/17 in 29/17):

1. Tobak so tobačni listi in drugi naravno predelani ali nepredelani deli rastline tobaka, vključno z ekspandiranim in rekonstituiranim tobakom:

 • Tobak za pipo je tobak, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je namenjen izključno uporabi v pipi.
 • Tobak za zvijanje je rezani tobak, ki je dodatno opredeljen v tretjem odstavku 84. člena Zakona o trošarinah.

2. Tobačni izdelki so izdelki, ki se lahko uporabijo in so izdelani, čeprav samo delno, iz tobaka, ki je gensko spremenjen ali ne:

 • Tobak za njuhanje je brezdimni tobačni izdelek, ki se vnaša skozi nos.
 • Tobak za vodno pipo je tobačni izdelek, ki ga je mogoče uporabljati z vodno pipo. Za namene tega zakona se šteje, da je tobak za vodno pipo tobačni izdelek za kajenje. Če je izdelek mogoče uporabljati za kajenje z vodno pipo in kot tobak za zvijanje, se šteje za tobak za zvijanje.
 • Tobak za žvečenje je brezdimni tobačni izdelek, ki je namenjen izključno žvečenju. Brezdimni tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki ne vključuje postopka zgorevanja, vključno s tobakom za žvečenje, tobakom za njuhanje in tobakom za oralno uporabo.

3. Povezani izdelki so elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščni izdelki za kajenje in novi tobačni izdelki:

 • Zeliščni izdelek za kajenje je izdelek na osnovi rastlin, zelišč ali sadja, ki ne vsebuje tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja.
 • Elektronska cigareta je izdelek, ki se lahko uporablja za dovajanje nikotina skozi ustnik, ali kateri koli sestavni del tega izdelka, vključno s polnilom, rezervoarjem in napravo brez polnila ali rezervoarja. Elektronske cigarete so lahko take, da se po uporabi zavržejo, se ponovno napolnijo z uporabo posodice za ponovno polnjenje in rezervoarja, ali pa se napolnijo s polnili za enkratno uporabo.  Posodica za ponovno polnjenje je embalaža, ki vsebuje tekočino z nikotinom, ki se lahko uporablja za ponovno polnjenje elektronskih cigaret.
 • Novi tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki ne spada v nobeno od naslednjih kategorij:
  • cigarete, tobak za zvijanje, tobak za pipo, tobak za vodno pipo, cigare, cigarilosi, tobak za žvečenje, tobak za njuhanje ali tobak za oralno uporabo in
  • je bil dan na trg po 19. maju 2014.

Dvojnik dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

V primeru, da se dovoljenje uniči, izgubi ali poškoduje lahko preko elektronske vloge pridobite dvojnik. Postopek je brezplačen.

 • Pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov za s.p.

 • Pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov za gospodarske družbe

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Dovoljenje velja pet let od dneva izdaje z možnostjo podaljšanja, vsakokrat za pet let. Dovoljenje ni prenosljivo in mora biti v poslovnem prostoru vidno razstavljeno.

Datum zadnje spremembe strani: 03. 03. 2020