Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice

Uprava zavarovalnice ima najmanj dva člana, ki zavarovalnico skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu. Nihče od članov uprave zavarovalnice oziroma prokurist ne sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje zavarovalnice za celoten obseg poslov iz dejavnosti zavarovalnice.

Član uprave zavarovalnice je lahko oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje in pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice.

Za pridobitev dovoljenja je potrebno na Agenciji za zavarovalni nadzor vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice.

Za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice oseba ne sme biti v osebnem stečaju ter mora imeti dober ugled in integriteto.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 01. 02. 2019